Yritysten työterveys

Työterveyshuollon laajuuden määrittäminen

Yrityksille

Yrityksien asema työterveyshuollonbpalvelujen ostajana on vaikea. Yrityksissä ei useinkaan ole tietoa siitä, mitä työterveyshuollon palveluja heidän on ostettava, mitkä palvelut ovat lakisääteisesti pakollisia tai mitkä ovat vapaaehtoisia. Virheelliset ratkaisut voivat olla yritykselle kalliita. Tarpeettoman laajat palvelut maksavat suorina kustannuksina, kun taas liian rajatut palvelut näkyvät tehottomana sairaanhoitona, jonottamisena tai sairauspoissaoloina.

Määritämme työterveyshuollon tarpeen yhteistyössä yrityksen kanssa tämän omista lähtökohdista ja alueen palvelutarjonnasta lähtien sekä autamme tarvittaessa yritystä kilpailuttamaan työterveyshuoltonsa.

Työterveyshuoltosopimusten kilpailuttaminen

Eri palvelutuottajien listahintojen vertaaminen voi olla vaikeaa ja kokonaishintaan saattavat ratkaisevasti vaikuttaa ydintuotteiden lisäksi oheistuotteet, kuten erilaiset tutkimukset. Lisäksi kokonaishintaan vaikuttavat palvelujen saatavuus, odotusajat, matkat ja muut epäsuorat kustannukset. Eri yritysten tarpeet ovat myös erilaisia ja palvelujen käyttö sekä tarve erilaista. Kahdesta palveluntuottajasta ensimmäinen voi siis hyvinkin olla edullisin joillekin yrityksille, toinen toisille.

Terveyteen liittyvät taloudelliset vuotokohdat

Terveyteen liittyviä taloudellisia vuotokohtia yrityksessä voivat olla sairauspoissaolot, tapaturmat, ennenaikaiset eläköitymiset ja presenteismi eli sairaana työssä oleminen. Vuotokohtien hallinta ei ole mahdollista ilman seuranta- ja raportointijärjestelmää. Vuotokohtien hallinta vaatii myös yksilöllisiä ratkaisuja ja oikeiden yhteistyökumppanien, kuten yksityisten konsulttiyritysten tai eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöiden valintaa. Oleellista on, että yritys tietää, mitä se tarvitsee ja ostaa ulkopuolisen osaamisen tarpeidensa mukaan.

Varhaisen tuen kehittäminen vajaakuntoisille työntekijöille

Työntekijän vajaakuntoisuus voi näkyä heikentyneenä työsuorituksena, kohtuuttomana ponnisteluna tai lisääntyneinä sairauspoissaoloina. Etenkin toistuvien lyhyiden poissaolojen taustalla on usein muita kuin terveydentilaan liittyviä seikkoja. Työpaikalla on vajaakuntoisuus pystyttävä tunnistamaan varhain ja siitä on voitava keskustella. Pystyttämällä yritykseen varhaisen tuen järjestelmä, päästään läpinäkyvään, tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseksi koettuun tapaan käsitellä näitä kysymyksiä. Vajaakuntoisten varhaisen tuen järjestelmä vaatii useimmiten työterveyshuoltoon myös toimivan sairauspoissaolokäytännön pystyttämisen.

Yrityspalvelumme

  • Tarmo ja Terveys auttaa työterveyshuollon palvelujen ostamisessa.
  • Tarmo ja Terveys tarjoaa palveluja työterveyden kilpailutustilanteisiin. Tavoitteenamme on valita tarjolla olevista palveluista yrityksesi tarpeisiin sopivin.
  • Tarmon ja Terveys tunnistaa yrityksesi terveyteen liittyvät taloudelliset vuotokohdat, auttaa raportointijärjestelmien pystyttämisessä ja parantaa yrityksesi vuotokohtien hallintaa.
  • Tarmo ja Terveys tarjoaa yrityksellesi apua varhaisen tuen järjestelmän sisällön määrittämisessä ja henkilöstön kouluttamisessa sekä yhteistyön järjestämisessä työterveyshuoltoon.